top of page

GARANTIA

logo llar de criança de Catalunya.png

La figura de Mare de Dia és habitual, reconeguda i regulada professionalment per diferents Governs de països com França, Itàlia, Regne Unit i Suècia.

Recentment regulada a Navarra, Madrid i Galícia. A Catalunya, ara mateix,  està en procés de regulació.

Hi ha associacions que estan treballant per fer-ho possible.

La llar de criança Jardinet forma part de l'Associació Llars de Criança de Catalunya que neix amb la voluntat de crear una base de suport laboral i legal a totes i tots els professionals que es dediquin a la cura de petits grups d'infants de 4 mesos a 3 anys dins de la seva llar i que també treballa per garantir que s'ofereixi, a les famílies, el servei de llar de criança amb totes les garanties possibles.

bottom of page