top of page

LES NOSTRES ACTIVITATS

Quan es realitzen activitats sensorials i creatives, el desenvolupament motor millora gràcies a la coordinació entre ment, mà i vista, i hi ha un desenvolupament emocional que es potencia ja que els nens plasmen a través del seu treball el que imaginen i senten, és a dir, que mostren les seves idees i visions.

ACTIVITATS SENSORIALS

Poden gaudir de diverses activitats sensorials com per exemple: el sorral ubicat a la terrassa, les diferents activitats d'experimentació tàctil, gustativa, visual i olfactiva.

Amb les plantes aromàtiques i l'hortet poden desenvolupar tots els seus sentits i els endinsa a la natura i la descoberta de noves sensacions i emocions a través l'experimentació i la manipulació.

sorral.jpg
taula de llum.webp

LA TAULA DE LES CREACIONS

Amb la nostra taula màgica de creacions, tots els materials i espai suficient els infants poden afavorir  la descoberta de noves experiències, sensacions i potenciar diferents vessants artístiques: plàstica, música i moviment.

bottom of page